Εκπαίδευση στην Ινσουλίνη

Στο ιατρείο μας γίνεται εκπαίδευση στη σωστή χρήση όλων των ειδών ινσουλίνης.

Αυτό αφορά  το πρακτικό μέρος της χρήσης πέννας ινσουλίνης  αλλά και την εκπαίδευση του ασθενούς στον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ βάσει των υδατανθράκων του γεύματος. Ο ασθενής επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο  όχι μόνο να ρυθμίσει  σωστά το  σακχάρο του αλλά και να αποκτήσει  ευελιξία   με το χρόνο και την ποσότητα των γευμάτων του .