ΠΡΩΙΜΗ ΩΟΘΗΚΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια (ΠΩΑ) εμφανίζεται όταν οι ωοθήκες της γυναίκας σταματούν να λειτουργούν πριν την ηλικία των 40 ετών. Φυσιολογικά οι ωοθήκες παράγουν οιστρογόνα και ελευθερώνουν ένα ώριμο ωάριο σε κάθε κύκλο. Στην πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια οι ωοθήκες δεν παράγουν αρκετή ποσότητα οιστρογόνων με αποτέλεσμα να μην παράγεται ωάριο κάθε μήνα.Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα […]